Ger Zuiderveen

Fractievertegenwoordiger Midden-Gronngen

"Dankzij GroenLinks krijgt het onderwerp 'duurzaamheid' steeds meer (positieve) aandacht. Het leuke is dat veel milieumaatregelen de burger geld besparen en/of werkgelegenheid opleveren."

Achtergrond

"Mijn interesse (politiek) en opleiding (studie Nederlands) hebben ertoe geleid dat ik mijzelf allrounder kan noemen en in staat ben om als raadslid de GroenLinks fractie mede vorm te geven en – zo nodig – te dragen. Mijn ambitie is om met een goed team de gemeentelijke politiek ‘groener’ en ‘linkser’ te maken.

Vanaf 2002 ben ik fractievoorzitter van GroenLinks. In die jaren heb ik alle beleidsterreinen onder mijn hoede gehad. Daarbij heb ik vooral mijn tijd geïnvesteerd in milieu en duurzaamheid.

Ik ben bij GroenLinks gekomen via de milieubeweging, waar ik in de jaren tachtig actief was."

Waarom GroenLinks?

"Ik voel mij thuis bij GroenLinks omdat we pal staan voor milieu en voor de zwakkere in de samenleving. GroenLinks veroordeelt mensen niet, iedereen is welkom, religieuze of culturele achtergrond spelen daarbij geen rol. We tonen respect voor de andersdenkende. De ander heeft vrijheid van meningsuiting, maar alleen als die ander ons ook de mond gunt. Net als tolerantie is vrijheid van meningsuiting wederkerig."

Contactgegevens

Adres: Jan ten Catestraat 3, 9611 JZ Sappemeer

Telefoon: 0598 396915