GroenLinks Midden-Groningen is een lokale afdeling van GroenLinks. De afdeling Midden-Groningen bestaat sinds april 2016, nadat de afdelingen van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn samengevoegd in verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018.

De afdeling telt ongeveer 80 leden, die samen hebben gewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In de gemeenteraad is GroenLinks met 2 zetels vertegenwoordigd. De diversiteit in de afdeling is de laatste periode sterk verbeterd. Ook voerde de afdeling lokaal campagne voor landelijke parlementsverkiezingen en verkiezingen voor de provinciale staten. Activiteiten die we het komend jaar en de komende jaren zullen blijven doen.

Lidmaatschap van onze afdeling

Lidmaatschap van GroenLinks is noodzakelijk om bestuurlijke functies te mogen vervullen en mee te stemmen op algemene ledenvergaderingen. Onze activiteiten zijn echter wel open voor niet-leden en sympathisanten van GroenLinks.