We maken onderscheid tussen de publieksversie van het programma, waarin staat wat de GroenLinkse visie voor de komende vier jaar is, en het zeer uitgebreide werkprogramma. Dat laatste zal de toekomstige fractie gebruiken als het gaat om concrete plannen.

Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Geen stress, geen zorgen

Onze gezondheid is super belangrijk, dat hebben we de afgelopen twee coronajaren mogen ervaren. We gaan dan ook voor een Midden-Groningen waar iedereen zich goed kan voelen. We zetten in op een gezonde leefomgeving, preventie en minder marktwerking. Zorg op maat moet altijd mogelijk zijn. We willen dat zorgen voor anderen loont: het is tijd om zorgmedewerkers écht te belonen door structurele veranderingen. 

Zonnepanelen in Midden-Groningen

Groen moet je doen!

We hebben maar één aarde, daar moeten we zuinig op zijn. Ook in Midden-Groningen gaan we zuinig om met het leven om ons heen. We gaan voor een groen en schoon Midden-Groningen, waar ook dieren lekker kunnen leven. Zo zetten we in op meer bloemen in de bermen, gaan we bomenkap tegen en helpen we de inwoners met verduurzamen. We gaan zo snel mogelijk van het gas af en over op duurzame energie. We zeggen nee tegen grote windmolenparken en JA tegen kleine initiatieven. 

Roshano met een regenboogvlag

Kunnen zijn wie je bent

Cultuur is belangrijk voor iedereen. We willen de openbare ruimte gebruiken voor culturele evenementen en proberen natuur en cultuur vaker met elkaar te verbinden. We geven iedereen de kans om haar culturele identiteit te vieren. Daarnaast gaan we onveiligheid zoveel mogelijk tegen. We willen wiet en hasj toestaan in de gemeente voor eigen gebruik, om het criminele circuit op te doeken. We strijden met z'n allen voor een gemeente waar iedereen kan zijn wie die wilt zijn. Dat betekent dat we nee zeggen tegen iedere vorm van uitsluiting. 

Arlette met een protestbord in haar handen

Donuteconomie in Midden-Groningen

In Midden-Groningen gaan we over op een donuteconomie. We gaan zo snel mogelijk verduurzamen. Kleine initiatieven gericht op een duurzame omgeving ondersteunen we zoveel mogelijk. We stimuleren duurzaam ondernemen en bewonersinitiatieven. Daarnaast zien we de energietransitie als een kans: er komen veel banen een stageplaatsen vrij. Deze kant benutten we optimaal. We gaan over op duurzame voedselproductie. We zetten definitief een punt achter de mijnbouw. 

Stapels van 500 euro biljetten

De tijd van armoede is voorbij

Het is te gek voor woorden dat er nog steeds zoveel mensen in armoede wonen. In een rijk land als Nederland zou het niet mogen kunnen dat mensen moeite hebben om rond te komen. In Midden-Groningen gaan we er alles aan doen om armoede tegen te gaan. We verbeteren de regelingen en voorzieningen, en maken deze overzichtelijker voor de inwoners. Daarnaast zorgen we voor voldoende voorlichting over en ondersteuning bij het omgaan met geld. We pleiten voor een basisinkomen voor iedere Midden-Groninger. 

Vrouw die staat met een microfoon in haar hand.

De inwoner aan het woord

GroenLinks vindt dat het laatste woord bij de inwoner ligt. Ideeën en initiatieven van bewoners nemen we altijd serieus. De gemeente kijkt hoe ze hierin kan faciliteren. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen, door participatiegroepen voor verschillende doelgroepen. We experimenteren met vormen van directe democratie en jongerenraden. De komende tijd gaan we flink digitaliseren, maar we willen ook dat mensen terecht kunnen bij een loket in de buurt. De gemeente staat naast de inwoner

Bahja samen met haar zoon Saber. Saber heeft een diploma in zijn hand.

Een leven lang leren

Leren is veel meer dan taal en rekenen. We focussen op een brede ontwikkeling van jongs af aan. We brengen kinderen in contact met de natuur en laten ze leren van elkaar. We brengen jongeren en ouderen met elkaar in contact, om ook hen van elkaar te leren. De jeugd heeft de toekomst, we geven ze daarom de stem en zorg die ze verdienen. Er komen meer ontmoetingsplekken voor jongeren, we versterken het jongerenwerk en zorgen voor een goede samenwerking in de jeugdzorg. 

Silvia en Sylvain met een bord in hun handen met 'wonen is een recht' en 'huizen voor iederen'

Wonen voor iedereen 

De woningmarkt is verziekt. Midden-Groningen kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van de woningnood. Ouderen die in grote steden wonen, kunnen in ons mooie landelijke gebied wonen. Maar ook jongeren die in Groningen studeren kunnen we hier huisvesten. We verdelen het aantal woningen gelijkwaardig over de verschillende kernen. Daarnaast pleiten we voor een zelfbewoningsplicht en een norm van 40% sociale huurwoningen. We stimuleren alternatieve en kleinschalige woonvormen als tiny houses en knarrenhofjes.