Nieuws

GroenLinks op bezoek bij Holthausen

Enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de Statenfractie van GroenLinks en leden van de afdeling Midden-Groningen vrijdag 24 november op werkbezoek geweest bij Holthausen in Hoogezand. Holthausen is een familiebedrijf, waar momenteel 62 mensen werken aan nieuwe technologie met als doel energie te leveren die geen schadelijke stoffen uitstoot.

Lees verder

GroenLinks drie zetels

De verkiezingen zijn geweest. GroenLinks kan met tevredenheid én met gemengde gevoelens terugkijken op het resultaat. We hebben drie zetels behaald. Mariet Bosman, Henk Bos en Albert Bosscher kunnen hun plaats in de gemeenteraad van Midden-Groningen innemen. De campagne is met veel inzet gevoerd, zowel via social media als met flyers en krantenberichten. Drie zetels is een mooi resultaat, maar er leefde vooraf een stille hoop op meer. Dat mocht niet zo zijn. GroenLinks is daarentegen wel in de race voor deelname aan het college.

Lees verder

Het Witboek van Overschild

In het Dagblad van het Noorden stond onlangs een ingezonden meningsuiting van Henk Bos (GroenLinks kandidaat raadslid Midden-Groningen). 

Op de begeleidende foto van Jan Zeeman is Nationaal Coördinator Hans Alders aan het woord, tijdens de overhandiging van het Witboek van Overschild. Henk Bos aan het woord:

In een eerdere opiniebijdrage schreef ik dat we als Groningers niets meer te verwachten hebben van een minister van EZ. Het recente besluit van de Raad van State bevestigt dat. Waarom zou dat ministerie nu opeens wel een goed plan kunnen maken?

Ik gaf ook aan dat we een andere oriëntatie moeten zoeken: niet die van de minimaal noodzakelijke gaswinning, een drogreden om de Groningers uit te kunnen spelen tegen andere Nederlanders die misschien in de kou zouden kunnen komen te zitten.

De Raad van State maakt duidelijk dat die oriëntatie moet verschuiven naar de veiligheid van de Groningers en om op dat andere been te komen hebben we ook een ander ministerie nodig.

 

Lees verder

Dagblad positief over politiek getinte evenementen

Vrijdag 10 november verscheen in het Dagblad van het Noorden een opmerkelijk artikel. (foto) Landschapsarchitect Adriaan Geuze doet zijn verhaal voor een aandachtig publiek tijdens een avond over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Johan de Veer de journalist van het DvhN uitte zijn bewondering voor de wijze waarop de politieke partijen in Midden-Groningen hun campagne voeren. Dit schreef hij over de activiteiten van GroenLinks, ChristenUnie en VVD.

 

Lees verder

Omgevingsvisie Midden-Groningen

Een samenwerking tussen GroenLinks (Henk Bos) en ChristenUnie (Jan Jakob Boersma) resulteerde woensdag 8 november in een goed bezochte avond in hotel Faber. Op de foto staan Adriaan Geuze en Henk Bos. Diverse sprekers waren uitgenodigd om te spreken over de ruimtelijke invulling van de gemeente Midden-Groningen. In zijn openingswoord legde gedeputeerde Staghouwer de nadruk op de ontwikkeling van een omgevingsvisie, die moet worden opgezet vanuit de burgers. Hij vervolgde met de verzekering dat zo’n visie niet door de provincie als keurslijf voor de gemeente zal opleggen, maar dat de plannen in overleg met de gemeente worden vastgesteld. Na deze aftrap gaf gastvrouw Jeanette Wiersma het stokje door aan Henk Bos.

Lees verder

Kieskompas is in de lucht

Het Kieskompas is een digitaal richtinggevend instrument om te bepalen welke partij jouw stem verdient. Je kunt daarvoor terecht bij https://midden-groningen.kieskompas.nl/. Met tien mensen heeft GroenLinks gezamenlijk keuzes gemaakt om de eigen partij GroenLinks Midden-Groningen op de kaart te zetten. Het resultaat mag er zijn.

Lees verder