1. Regelingen en voorzieningen: Iedereen kan gebruik maken van de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. We organiseren voorlichtingen en informeren gezinnen die weinig of geen gebruik maken van een bepaalde voorziening. We stimuleren de samenwerking tussen de sociale dienst en de sociale teams. Er komt één loket dichtbij in de wijk, waar inwoners makkelijk terecht kunnen voor al hun vragen en zorgen.
  2. Geldzaken goed op orde: Er is voldoende hulp voor mensen met geldzorgen. Dit doen we in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank en sociale teams. De GKB geeft op scholen les over hoe je met geld om moet gaan.
  3. Midden-Groningen zonder armoede: GroenLinks wil armoede bestrijden en het beleid verbeteren. De regels van de bijstand worden aangepast en waar mogelijk versoepeld, zodat het écht loont om (tijdelijk) te gaan werken. We geven meer aandacht aan het voorkomen van schulden. Daarnaast komt er een uitgebreid kwijtscheldingsbeleid om armoedeval tegen te gaan.
  4. Voldoende ondersteuning voor minima: De gemeente zorgt ervoor dat er altijd genoeg voorraad is bij de voedselbanken, eventueel via financiële ondersteuning. We blijven stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en het Meedoenfonds subsidiëren. Daarbij zetten we in op twee dagen in de week gratis buitenschoolse opvang voor ieder kind.
  5. Basisinkomen voor iedereen: We maken ons hard voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Midden-Groninger. Dat betekent dat iedere Midden-Groninger maandelijks een bedrag krijgt, waar zij haar basisbehoeften van kan betalen.