1. Ouderen doen ertoe:  Er zijn steeds meer ouderen in onze gemeente. Deze vergrijzing zien we als verzilvering. We stimuleren ouderen en jongeren om hun kennis met elkaar te delen. We faciliteren onderzoeksprojecten naar gezond ouder worden, zoals het LifeLines van het UMCG.
  2. Regie in eigen leven: Het is belangrijk dat ouderen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. We regelen een ouderenadviseur. Deze komt bij iedere 70-plusser op bezoek om te kijken welke hulp nodig is om naar eigen wens te kunnen leven. We maken ons hard voor een dementievriendelijk Midden-Groningen.
  3. Toegankelijke zorg voor iedereen: Het is belangrijk dat iedereen weet en begrijpt hoe je zorg kunt krijgen. Informatie over ziektes, behandelingen en hulp gebeurt in begrijpelijke taal. Alle inwoners van Midden-Groningen kunnen zélf keuzes kunnen maken welke zorg ze willen. We werken daarom volgens het ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ principe.
  4. Zorgen voor zorgpersoneel en mantelzorgers: Zorgmedewerkers en mantelzorgers zijn onmisbaar. Instellingen die samenwerken met de gemeente, zorgen in de toekomst daarom goed voor hun werknemers door onder andere een fatsoenlijk loon. We zetten ons in om meer jongeren te interesseren voor een baan in de zorg. Om te voorkomen dat mantelzorgers het te zwaar krijgen, betrekken we ze bij het bepalen van de nodige hulp.
  5. Weg met ongelijkheid: We zetten ons in tegen gezondheidsachterstanden en sociale ongelijkheid. We hebben daarom extra aandacht voor taalachterstanden, digitale vaardigheden en laaggeletterdheid. Menstruatiemiddelen, luiers en voorbehoedsmiddelen worden door de gemeente in samenwerking met de producenten gratis aangeboden op verschillende locaties.
  6. Gezonde leefstijl als basis: Goed omgaan met je lichaam en geest is belangrijk om gezond te zijn en te blijven. Op scholen wordt actief voorlichting gegeven aan kinderen over een gezonde levensstijl en seksualiteit. We stimuleren sporten en gezonde keuzes voor voeding. Daarbij zetten we actief in op het betaalbaar aanbieden van duurzame, lokale en evenwichtige voeding.
  7. Geen stress, geen zorgen: Leven zonder stress, dat is belangrijk We gaan samenwerken met onderwijsinstellingen, welzijnswerk en sportverenigingen om stress bij jongeren te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarbij gaan we ervoor zorgen dat Midden-Groningers met geestelijke gezondheidsproblemen zich thuis voelen in hun wijk.
  8. Sport is gezond: Iedere Midden-Groninger moet kunnen sporten op een bij hun passende manier. Daarvoor is het belangrijk dat we voldoende sportverenigingen in de gemeente houden. We willen geen verbaal- en fysiek geweld, seksisme, uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de sport. We gaan met name inzetten op het vergroten van sportdeelname van ouderen en jongeren uit economisch zwakkere wijken.