1. Kap met bomen kappen! Bomenkap gaan we tegen! Als er toch een boom wordt gekapt, planten we er twee terug. We zetten ons in voor meer kleine bossen. Deze leggen we in overleg met het Groninger Landschap aan.
  2. Groene lampen, groene dorpen: We zorgen voor voldoende plantenbakken, geveltuintjes of stukjes plantsoen die mensen met hulp van de gemeente kunnen invullen. Straatverlichting en riolering maken we duurzaam. Nieuwe huizen en bedrijven worden gebouwd met voldoende groen.
  3. Voor iedere baby een boom: Ieder geboren kind in Midden-Groningen of nieuwe bewoner krijgt een eigen boom cadeau, bijvoorbeeld langs de A7 of N33.
  4. Bloemen in de bermen: We willen bloeiende bermen. Om broedende vogels en wilde dieren rust te geven, zorgen we in de bermen voor een maai- en kapverbod tussen 15 maart en 15 juli. We gaan de landschappen en natuur herstellen door een betere inrichting. Dit doen we samen met natuurorganisaties.
  5. Honden, katten en vogels mogen vrij zijn: We willen dat honden genoeg ruimte krijgen om vrij te zijn. We zorgen daarom voor voldoende veilige losloopgebieden. Alle toekomstige bouwplannen maken we diervriendelijk. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor ingebouwde nestkastjes.
  6. Hou Midden-Groningen schoon: Samen gaan we zwerfafval tegen. We promoten daarom de Slim Melden App. Via deze app kunnen bewoners zwerfaval doorgeven. We willen kijken naar de mogelijkheden om gratis grofvuil op te halen. Veroorzakers van zwerfafval gaan we beboeten.
  7. Geen windmolenparken meer: We willen geen grote windmolenparken meer. Bewoners die wél in de buurt van een windmolenpark wonen, worden ruim gecompenseerd. We zien wel kansen voor kleine windmolens bij dorpen, boeren bedrijven. Hier kunnen we de lokale energiebehoefte van voorzien. De participatie van de omwonenden is hierin een voorwaarde.
  8. Alle huizen van het gas af: We willen dat alle huizen van het aardgas af zijn. We zorgen samen met bedrijven voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bewoners die samenwerken beschouwen we als volwaardige partners in de warmtetransitie. We zetten een duurzaamheidsfonds op. Hieruit betalen we energiebesparende maatregelen, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om aardgasvrij te verwarmen.