1. Duurzaam ondernemen: We geven inwoners de kennis en het netwerk om duurzaam te ondernemen. Daarnaast investeren we in kansrijke banen in de energietransitie. Als mensen zich willen omscholen of bijscholen, dan helpt de gemeente hierbij. We werken daarin samen met de provincie, kennisinstellingen en bedrijven in het Noorden.
  2. Start met creativiteit: We moeten snel verduurzamen! We willen daarom minder regels. Inwoners en bedrijven krijgen meer ruimte om te experimenteren met nieuwe duurzame producten en diensten. Beginnende ondernemingen geven we kansen om zich bezig te houden met schoon en slim vervoer, voeding en gezondheid, groene energie en chemie.
  3. Geen lege daken: Groene energie is belangrijk. Dat geldt ook voor voldoende natuur. Als we zonnepanelen in de weilanden plaatsen, moeten we daarom óók de daken van bedrijven en scholen vullen. 
  4. Iedereen werkt: We willen alle kansen aangrijpen om mensen aan het werk te krijgen. Iedereen die werkt zoekt, moet aan het werk kunnen. We zorgen ervoor dat werklocaties goed bereikbaar zijn. Daarnaast maken we het makkelijker om stages of leertrajecten te volgen. Hierbij werken we samen met organisaties en het UWV.
  5. Loket ondersteuning zelfstandige ondernemers blijft:  In coronatijd is een loket opgericht om zelfstandige ondernemers te ondersteunen. We willen dat dit loket ook na de coronacrisis blijft. GroenLinks wil dat dit loket ook na Corona blijft. Afzonderlijke zelfstandigen (ZZP’ers) kunnen zich in groepsverband inschrijven op aanbestedingen van de gemeente.
  6. Koeien in de wei: We willen dat varkens en pluimvee ruimte hebben om lekker buiten te lopen. Daarom maken we ons hard tegen het gebruik van landbouwgif en kunstmest, en vernatting van de bodem. We zetten ons in om de stikstofuitstoot te beperken. We staan alleen nieuwe biologische boerderijen toe.
  7. Eten uit de tuin: Samen met inwoners gaan we opzoek naar ruimte voor nieuwe volkstuintjes. Denk hierbij ook aan tuintjes die mensen kunnen delen, in het dorp of in de buurt. Ook breiden we het aantal voedselbossen uit.