1. Cultuur is belangrijk voor iedereen: We betrekken bewoners bij het maken en beleven van kunst en cultuur. We laten kinderen vanaf jongere leeftijd kennis maken met cultuur. Op de gemeentesite wordt een knop ‘cultuur’ toegevoegd. We zorgen ervoor dat er muziek- en kunstlessen zijn in álle kernen. Amateurgezelschappen faciliteren we.
  2. We verbinden cultuur en natuur: Culturele projecten die in de natuur plaatsvinden, zoals het Roegwold Klassiek, stimuleren we. Daarnaast maken we de monumenten in Midden-Groningen toegankelijker voor iedereen. We bekijken de verhalen van monumenten vanuit verschillende hoeken.
  3. We vieren de culturele diversiteit: De gemeente gaat actief op zoek naar een samenwerking met culturele minderhedenorganisaties en biedt ruimte voor voorstellingen en repetities. Belangrijke religieuze- en culturele feestdagen worden toegankelijk gemaakt voor alle Midden-Groningers. Gemeenschappen krijgen ruimte om de vieringen van deze dagen grootser te organiseren in bijvoorbeeld het Kielzog.
  4. We gaan onveiligheid zoveel mogelijk tegen: Dit begint bij preventie: we helpen mensen hun leven beter op de rit te krijgen. We investeren daarom in armoedebestrijding, goede geestelijke gezondheid en een veilige inrichting van de openbare ruimte. We zetten campagnes op om alle vormen van online pesten en online intimidatie tegen te gaan. Daarbij zetten we ons actief in tegen huiselijk geweld.
  5. Legaliseren van softdrugs: Wiet en hasj willen we toestaan in Midden-Groningen. Daarnaast zetten we in op veilig drugsgebruik. Drugs zou in te toekomst anoniem en gratis getest moeten kunnen worden.
  6. Gastvrije gemeente: We staan open voor de opvang van mensen die gevlucht zijn. We zorgen ervoor dat ze aan het werk kunnen en dat ze een opleiding kunnen volgen. Hierbij hebben we speciaal aandacht voor vrouwen die gevlucht zijn.
  7. Iedereen doet mee: We zetten een team op dat het gemeentebestuur adviseert over het betrekken van burgers bij de besluitvorming. We hebben hierbij speciaal aandacht voor minderheden. Daarnaast gaan we jongerenraden uitproberen. Er komt een groep ervaringsdeskundigen die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
  8. We gaan discriminatie tegen: Samen met sportverenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke instellingen maken we een anti-discriminatiepact. Etnisch profileren gaan we tegen. De gemeente zorgt ervoor dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving.