In een gemeente waar ruim een tiende van de bevolking een niet westerse migratie achtergrond heeft, kan het niet anders dan dat er gesproken wordt over discriminatie. We leven met z’n allen in het nuchtere noorden en mensen met een niet-witte huidskleur zijn hier maar schaars. Althans, je ziet ze meer in de randstad. Het wil daarom nog weleens gebeuren dat er door onze mensen gedacht wordt: ‘racisme… dat is hier toch niet? We hebben nauwelijks te maken met mensen met een migratie-achtergrond.’ Maar nee, juist in onze gemeente is het tegendeel waar. En juist daarom moeten we het onderwerp racisme bespreekbaar maken.

Het is een feit dat het grootste deel van de mensen met een niet westerse achtergrond in Midden-Groningen vaak laag geschoold is. Dat zie je al in het voortgezet onderwijs. Op elke willekeurige middelbare school zijn er haast altijd minder mensen van kleur in klassen van hogere niveaus te zien. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in het bedrijfsleven. Los van het feit dat werkgevers ook simpelweg selecteren op basis van naam, zijn veel mensen van kleur minder aantrekkelijk omdat ze de Nederlandse taal niet goed genoeg kennen. Thuis praatten ze geen Nederlands, omdat hun ouders nauwelijks kansen krijgen om de taal op te pakken, en op school in een VMBO klas is het er niet beter op geworden.

Dit zijn allemaal vormen van systematisch racisme, het racisme dat eigenlijk niet zichtbaar is, maar wel degelijk gebeurt. Verschrikkelijk. Zoals blijkt hebben mensen met een migratie-achtergrond vaak minder kansen dan oorspronkelijke Nederlanders. En ongelijke kansen, daar hebben wij de pest aan. We streven naar een inclusieve samenleving waarin de kansen gelijk verdeeld zijn. Racistische uitingen horen daar niet in thuis. En daar spreken wij ons tegen uit!

Zoals Jesse Klaver zei in zijn vlammende speech: we zien je. We zien je keer op keer gekwetst worden, omdat je een andere huidskleur hebt. We zien dat het systeem jou achterstelt. Niets doen is hier geen optie. Het is tijd voor erkenning. Het is tijd om je uit te spreken tegen racisme. Het is tijd voor verandering!