Campagneleider Jan Poel

Jan Poel is sinds het jaar 2000 de ongekroonde koning van de GroenLinkscampagne in Hoogezand-Sappemeer. In het dagelijks leven is hij manager en ‘verkoper’ van energiezuinige straatverlichting en ondanks zijn drukke baan vindt hij toch de tijd om campagneleider te zijn. Als gevolg van de herindeling zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor gemeente Midden-Groningen al op 22 november in 2017. Waar haalt Jan de inspiratie en de tijd vandaan om voor de zoveelste keer een campagne op te zetten? En wat zijn de plannen?

Jan Poel vertelt

Momenteel heb ik een drukke periode op mijn werk, maar wanneer je samenwerkt met een goed team, dan kunnen de voorbereidingen voor een campagne er ook nog wel bij. Ik heb er gewoon plezier in. We vormen met z’n vieren een team, waaronder twee raadsleden. Erg gezellig. We baseren ons in de campagne op de ervaringen van vorige keren, en we hebben een gezonde overeenstemming betreffende acties die wel of niet werken. Zo weten we bij voorbaat al dat er weinig mensen binnen de gemeentegrenzen zijn om deur aan deur te canvassen. Er waren wel vage toezeggingen vanuit de stad dat er flink veel jongeren rondlopen die wel willen meehelpen, maar deze toezeggingen blijken gebaseerd te zijn op een soort uitwisseling. Als zij ons helpen, dan moeten wij evenredig hun ook helpen op het moment dat in Groningen de verkiezingen plaatsvinden. Daar schieten we niet zoveel mee op, want we hebben nu eenmaal geen blik vrijwilligers dat we kunnen opentrekken. We beperken ons tot acties die minder menskracht kosten, maar wel effect hebben.

Aanpak

Het eerste wat we doen is een analyse van de verkiezingen maken uit voorgaande jaren. Waar zitten de GroenLinks stemmers, maar ook waar zitten onze ‘concurrenten’, de linkse partijen. Op die plekken moeten we inzetten. Daarnaast gaan we de straat op, we gaan bij bewonersorganisaties, sportclubs of wijkraden langs om van hen te vernemen wat de aandachtspunten zijn voor de komende jaren. De vraag die we stellen is: ‘Wat heeft u nodig in onze gemeente?’ We hopen daarmee tegelijkertijd de mensen te enthousiasmeren, is het niet om GroenLinks-lid te worden, dan wel om het politiek bewustzijn te vergroten, zodat ze naar de stembus gaan. Door de gesprekken en de analyse kunnen we doelgericht flyeren. Zelf houd ik niet van het uitdelen van algemene flyers op de markt of in winkelcentra, ik geloof ook niet zo zeer in het effect daarvan. Maar als je de verschillende dorpen of buurten benadert met een flyer met een duidelijke stellingname over een zaak die zich in de eigen buurt afspeelt, dan raak je de mensen veel meer. Nu doen we vooral dat voorwerk, namelijk informatie verzamelen op wijk- en dorpsniveau, straks gaan we ons presenteren en gericht campagne voeren.

Parlement versus Gemeenteraadsverkiezingen

De landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 zijn uiteraard ook van belang, maar ik zie deze verkiezingen vooral als opmaat voor ‘onze’ eigen verkiezingen op 22 november later dat jaar. Ik vermoed dat we net als voorgaande jaren waarschijnlijk weinig gebruik zullen maken van het landelijke propagandamateriaal, want dat is toch vooral gericht op algemene (te vaak randstedelijke) thema’s die op lokaal niveau veel minder aan de orde zijn. We leven in een tijd waar de politieke boodschap direct met het dagelijkse leven te maken moet hebben, wil je binnenkomen. Angsten en vooroordelen spelen bij burgers nu wellicht een nog grotere rol dan ooit te voren. Het is aan GroenLinks en alle andere politieke partijen om hierop een goed antwoord te geven. Het schijnt wereldwijd maar niet te lukken om aandacht te krijgen voor nuancering. Populisten als Trump, Wilders en sommige plaatselijke belangenpartijen hebben het schijnbaar gemakkelijker. Hoe graag je het ook anders zou willen zien.

Bakfiets

GroenLinks Midden-Groningen wil ik graag op de kaart zetten. Eén van mijn belangrijke drijfveren daarbij is de lol die ik beleef. Al diverse keren hebben we campagne gevoerd met een bakfiets, dat was geweldig. Rondom Internationale Vrouwendag deelden we plantjes uit aan de passanten, een andere keer liepen we met windmolentjes. Daar heb ik plezier in, een veel mooiere methode dan ‘domweg’ flyers uit te delen. Flyeren heeft alleen zin, wanneer dat gericht gebeurt. Sandwichborden plaatsen we ruim voordat de verkiezingen plaatsvinden. Immers, dan val je veel meer op dan wanneer je dat tegelijkertijd doet met alle andere partijen. De laatste maanden van de campagne plaatsen we advertenties in de krant. Opvallend groot, professioneel opgemaakt met duidelijke plaatjes en weinig tekst. Misschien maken we zelf ook weer een GroenLinks-krant die huis aan huis verspreid wordt door een distributeur. Die advertenties en het krantje kosten weinig menskracht, maar natuurlijk wel geld. De afdeling spaart voortdurend speciaal voor de campagne. We hebben de gewoonte de raadsleden en wethouder een bescheiden maandelijkse afdracht te laten doen, om een en ander te bekostigen. De afspraken rondom de financiën worden vooraf met elkaar gemaakt.

Thema's

Bekende GroenLinks thema’s als groen, milieu en duurzaamheid zijn bij iedereen bekend. Natuurlijk moet je ze wel meenemen in de campagne, maar we hebben een achterstand met thema’s als armoedebeleid, werkgelegenheid, zorg en onderwijs. De goede ideeën zijn er wel, maar ze kunnen veel meer voor het voetlicht geplaatst worden. Daarop kunnen we ons nog veel beter profileren. Wellicht gaat dit met hulp van het ‘Jesse Klaver-effect’ ook daadwerkelijk gelukken. We hopen Jesse ergens in oktober volgend jaar bij ons te laten komen, wellicht in samenwerking met GroenLinks Westerwolde. Zij hebben gelijktijdig met ons gemeenteraadsverkiezingen. Een groot voordeel van de herindeling is dat je verkiezingen houdt eerder dan de rest. De landelijke kopstukken hebben dan geen excuus om NIET naar het noorden te komen. Ik ben hoopvol gestemd voor 2017.