Fracties met elkaar in zee

Nadat de fractie D66/GroenLinks Slochteren in goede verstandhouding uiteen gegaan is, kwam Menno Klaver er min of meer alleen voor te staan, hem restte slechts een afgeslankte steunfractie. Hij zocht naar een oplossing.

De GroenLinks fracties van Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer staken de koppen bij elkaar op verzoek van Menno, die toenadering zocht binnen. Het resultaat was even verbluffend als simpel. Aangezien de gemeenten de planning hun raadsvergaderingen (en commissies) al enigszins op elkaar hadden afgestemd bleek het mogelijk om gezamenlijke fracties te organiseren. Menno Klaver schuift regelmatig aan bij Silvia Poel, Ramazan Cig en Ger Zuiderveen, de fractie van Hoogezand-Sappemeer, terwijl Albert Bosscher (Menterwolde) ook regelmatig zal deelnemen. Deze samenwerking in één fractie lijkt al een voorloper te zijn van de toekomstige GroenLinks fractie Midden-Groningen die vanaf 1 januari 2018 operabel zal zijn. De werkwijze biedt de (steun-)fractieleden een ruimere blik op de perikelen van de buurgemeenten. Daar doet iedereen zijn voordeel mee.