De verkiezingen zijn geweest. GroenLinks kan met tevredenheid én met gemengde gevoelens terugkijken op het resultaat. We hebben drie zetels behaald. Mariet Bosman, Henk Bos en Albert Bosscher kunnen hun plaats in de gemeenteraad van Midden-Groningen innemen. De campagne is met veel inzet gevoerd, zowel via social media als met flyers en krantenberichten. Drie zetels is een mooi resultaat, maar er leefde vooraf een stille hoop op meer. Dat mocht niet zo zijn. GroenLinks is daarentegen wel in de race voor deelname aan het college.

De PvdA is de grootste partij geworden met vijf zetels, evenveel als de SP en Gemeentebelangen hebben behaald. Met iets meer stemmen dan beide anderen kan de PvdA het voortouw nemen voor het vormen van een college. En juist met hen is GroenLinks vooraf een lijstverbinding aangegaan. Dat betekent dat de partijen elkaar een eventuele restzetel gunnen, afhankelijk van het aantal stemmen die overblijven per partij na het verdelen van de ´volle´ zetels. Die lijstverbinding heeft niet geresulteerd in een extra zetel voor PvdA of GroenLinks, maar de lijstverbinding geeft wel aan dat beide partijen graag samenwerken, bijvoorbeeld in een college.

Met andere woorden: GroenLinks is nadrukkelijk bij de PvdA in beeld om deel te nemen. Er moet nog onderhandeld worden, maar het licht staat op groen(-Links).