In een vervolg op de ledenbijeenkomst van donderdag 13 april leggen actieve GroenLinks leden en sympathisanten een centrale vraag voor aan de mensen binnen hun eigen netwerken. Deze vraag luidt: wat kan de gemeentepolitiek (GroenLinks) voor jullie betekenen in Midden-Groningen. Het doel van deze actie is tweeledig. Op een laagdrempelige wijze wordt informatie verzameld ten behoeve van het uiteindelijke verkiezingsprogramma, daarnaast kan een discussie op gang komen vanuit de bewonersgroepen, verenigingen of andere organisaties. Immers de inrichting van de nieuwe gemeente moet niet van ‘bovenaf’ worden opgelegd, maar zoveel mogelijk door de inwoners worden opgebouwd.

 

Met deze vraaggerichte actie verwacht GroenLinks alle bewoners-, of beroepsgroepen een podium te kunnen geven voor de wensen die op straat leven. De verkregen informatie gebruikt GroenLinks Midden-Groningen uiteindelijk in haar verkiezingsprogramma, zeker wanneer die informatie een waardevolle toevoeging is aan het bestaande gedachtegoed. Naar verwachting komt er dan een verkiezingsverhaal dat herkenbaar is voor zowel GroenLinks, als voor de inwoners. Bovendien creëert de partij op deze wijze een breed draagvlak. De facebook pagina van GroenLinks zal te zijner tijd een belangrijke rol gaan spelen in de beweging die is ingezet. De lokale GroenLinks-afdeling borduurt hiermee voort op de beweging die de landelijke partij onder leiding van Jesse Klaver is begonnen. Mensen die deze beweging willen ondersteunen en het contact met hun netwerk willen inzetten, kunnen zich melden bij de campagneleider Jan Poel jan.ak.poel@gmail.com.

In een eerstvolgende Algemene Leden Vergadering in Mainschoar te Kolham op 24 mei wordt het eerste conceptverkiezingsprogramma besproken, waarna er wellicht nog vele aanvullingen vanuit de bevolking zullen volgen.