GroenLinks ondersteunt CU motie: Blijvers-lening Ouderen

De fracties van GroenLinks ondersteunen de motie: ‘Blijvers-lening Ouderen’. Deze motie wordt tijdens de raad van 30 januari op initiatief van de ChristenUnie ingediend en is te vergelijken met de reeds bestaande ‘starterslening’. Daar kunnen aspirant huizenkopers een aanvullende lening aanvragen bij de gemeente, wanneer de banken afhaken. De blijvers-lening kan uitkomst bieden voor ouderen die hun woning levensloopbestendig willen maken.  

De meeste oudere inwoners willen zelf graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Vanwege het scheiden van wonen en zorg wordt dit tegenwoordig vanuit de regering in Den Haag zelfs opgelegd, zolang er geen sprake is van een zware zorgvraag. Om het zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken zijn er dikwijls aanpassingen aan de woning nodig. Dit kan gaan om zowel grote als kleine ingrepen, zoals aanpassingen in de badkamer (veilige douche), bredere deuren, plaatsing van de traplift of het weghalen van drempels. Verder het realiseren van slaapkamer op de begane grond. Banken bieden hiervoor vaak geen financiering aan als iemand ouder is. In de voorliggende Woonvisie wordt gesteld dat met de vergrijzing van de samenleving rekening dient te worden gehouden met een grotere vraag naar voor ouderen geschikte woningen. De motie roept het College op om naar voorbeeld van de ‘starterslening’ de mogelijkheden naar een ‘blijvers-lening’ te onderzoeken. 

De SP, D66 hebben net als GroenLinks hun ondersteuning van de motie toegezegd.