Enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de Statenfractie van GroenLinks en leden van de afdeling Midden-Groningen vrijdag 24 november op werkbezoek geweest bij Holthausen in Hoogezand. Holthausen is een familiebedrijf, waar momenteel 62 mensen werken aan nieuwe technologie met als doel energie te leveren die geen schadelijke stoffen uitstoot.

De mogelijkheden van de techniek zijn bijna onbeperkt. Bij Holthausen wordt gewerkt aan het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen met een elektromotor. Waterstof kan 100% duurzaam worden geproduceerd met behulp van elektrolyse.  Tijdens dit elektrolyseproces wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dat kan met behulp van elektriciteit die wordt opgewekt door wind of zon.

De zo geproduceerde waterstof kan worden getankt en door middel van een chemische reactie in een brandstofcel in de auto weer omgezet worden naar elektriciteit waarmee een elektromotor kan worden aangedreven. Daarbij blijft als restproduct alleen waterdamp over. De toepassing van de brandstofcel kan dus worden vergeleken met accu’s voor elektrische auto’s, alleen wordt de stroom in de auto zelf uit waterstof geproduceerd.

In samenwerking met Gasunie en andere bedrijven gaat Holthausen tankstations in Noord Nederland situeren, zodat een netwerk ontstaat waar waterstof kan worden getankt. In de gemeente Groningen rijden al voertuigen op waterstof, in de nabije toekomst komen daar bussen en wellicht ook treinen bij. Steeds meer automerken zien de voordelen van waterstof. Daarom wordt het aanbod van voertuigen met een brandstofcel de komende jaren alleen maar groter.

Daarnaast is waterstof geschikt als medium om energie in op te slaan, bijvoorbeeld energie afkomstig van windparken op zee. Tijdelijke overcapaciteit kan in waterstof worden omgezet, opgeslagen en beschikbaar worden gemaakt op momenten dat er meer vraag naar energie is.