Keer op keer hoor je weer dat niet opgeruimde hondenpoep een bron van ergernis is. Klachten over hondenpoep behoren tot de top drie van de meest gehoorde ergernissen. De beide andere zijn het groenonderhoud en te snel rijden in woonwijken.

GroenLinks heeft de suggestie aan het gemeentebestuur gedaan om aan hondenbezitters te vragen poep op te ruimen, in een zakje te doen en om dat weg te werpen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Bij de openbare prullenbakken moeten dan lege zakjes in houders komen.

Misschien is het niet helemaal afdoende, maar hopelijk zet het wel een trend om hondenpoep op te ruimen. De wethouder in Slochteren is genegen hier over na te denken en probeert tot een oplossing te komen.

Het zijn kleine initiatieven, maar het leefklimaat kan net wat aangenamer worden.

Menno Klaver, raadslid GroenLinks Slochteren