Tijdens de raad van 22 februari dient GroenLinks samen met PvdA, SP en D66 een motie ‘Kinderpardon’ in. Mariët Bosman is de initiatiefnemer en zij heeft naast de mede-indieners de ChristenUnie bereidt gevonden positief mee te stemmen. De tekst van de motie gaat als volgt:

Burgemeester Munniksma heeft onlangs gelukwensen kunnen overbrengen aan Ejiro en Ayo Okotie, 29 januari jl kwam het bericht dat moeder en zoon(8jr) hier mogen blijven, dankzij een brief van oud-burgemeester Peter de Jonge en een handtekeningenactie van onze inwoners.

Het kinderpardon wordt zo strikt uitgevoerd dat 98% van de (gewortelde)kinderen wordt afgewezen. Wij zijn blij dat het gelukt is om Ayo te laten blijven. Maar deze acties zouden niet nodig moeten zijn. Naast Ayo zijn er vele kinderen die in onzekerheid leven. Landelijk wordt de oproep voor een rechtvaardig en soepeler kinderpardon breed gedragen. Naast de actie “Ze zijn al thuis” sturen vele gemeenten een motie of brief naar de staatssecretaris. Wij willen daarom de volgende motie indienen:

MOTIE

  • Binnen de gemeente leeft brede steun om in de gemeenschap kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven te laten blijven, omdat het thuis van deze kinderen hier ligt.
  • Het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn ontwricht de lokale gemeenschap, veroorzaakt maatschappelijke onrust en doet de ontwikkeling van deze kinderen geweld aan.
  • Het meewerkcriterium van het Kinderpardon wordt zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen.

Wij verzoeken het college van B&W van de gemeente Midden-Groningen, bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.