Een samenwerking tussen GroenLinks (Henk Bos) en ChristenUnie (Jan Jakob Boersma) resulteerde woensdag 8 november in een goed bezochte avond in hotel Faber. Op de foto staan Adriaan Geuze en Henk Bos. Diverse sprekers waren uitgenodigd om te spreken over de ruimtelijke invulling van de gemeente Midden-Groningen. In zijn openingswoord legde gedeputeerde Staghouwer de nadruk op de ontwikkeling van een omgevingsvisie, die moet worden opgezet vanuit de burgers. Hij vervolgde met de verzekering dat zo’n visie niet door de provincie als keurslijf voor de gemeente zal opleggen, maar dat de plannen in overleg met de gemeente worden vastgesteld. Na deze aftrap gaf gastvrouw Jeanette Wiersma het stokje door aan Henk Bos.

Bos, vanuit de randstad teruggekeerd naar zijn geboortegrond en momenteel woonachtig in Tjuchem, herontdekte de schoonheid van de Groninger landschappen. Deze arcadische wereld verdient veel meer aandacht binnen een overkoepelende visie. Er zijn ruimtelijke plannen (en financieringen) nodig voor dorpsvernieuwing. Groningen moet niet langer klein gehouden worden, maar ‘we kunnen gebruik maken van de plannen die door het juist geïnstalleerd kabinet voorgesteld zijn. Maar dan moeten we wel met een goed samenhangend plan komen.’  De drie gemeenten die  straks samengaan, Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer, staan nu nog teveel met de ruggen naar elkaar toegekeerd. Slochteren is vooral gericht op Delfzijl in het Noorden, Menterwolde kijkt naar het oosten en zuiden, terwijl Hoogezand-Sappemeer de pijlen richt op de stad Groningen. Nu kan de blik van de gemeente Midden-Groningen vooral gericht worden op de talloze mogelijkheden die de eigen ruimte te bieden heeft. Als voorbeeld noemt Bos een paar droom-ideeën, zoals windmolens langs de N33 (noord-zuid verbinding) en zonnepanelen langs de A7 (oost-west). Deze avond is bedoeld als opmaat voor een samen gedeelde visie en het tot stand brengen van een noodzakelijke samenwerking.

Na Henk Bos sprak Adriaan Geuze, een bekende landschapsarchitect met onorthodoxe  ideeën, dromen en vergezichten. Hij was ooit gast in het VPRO-programma zomergasten. Hij begon zijn toespraak voortvarend: ‘Het Groninger landschap is prachtig. Met zijn luchten, vergezichten, waar de horizon overal te zien is en weids landschap kent het Groninger land enorme mogelijkheden. Kenmerkend zijn ook de schitterende gebogen linten, waarlangs de dorpskernen liggen. Anders dan bijvoorbeeld de Flevopolder, waar alles door de mens recht toe recht aan is gegroepeerd. In Groningen tref je langs die linten de bakens met geschiedenis, de kerken en borgen. Ook de waterverbinding vanaf de Drentse A tot Lauwersoog en het Wad. De tranen springen mij in de ogen, zo mooi!’

Geuze kwam ook met voorstellen over de ontwikkeling, met als belangrijke waarschuwing: ‘Maak niet de vergissing een groot Masterplan te maken, maar bouw het hele omgevingsplan op vanuit de bewoners, van onderop in kleinere stukjes. Het geheel komt later wel. De lokale projecten, die al volop gaande zijn kunnen worden ingepast, bijvoorbeeld Sunbrouck (een zonnepark bij Zuidbroek op basis van de postcoderoos).’

Mogelijkheden ziet Geuze in de ontwikkeling van het fietspadennet, dat aansluiting kan krijgen met het Drentse fietspaden netwerk, het Rondje Schildmeer, waar de infrastructuur er al grotendeels ligt, vastknopen aan andere routes. Uitbaten van de recreatie ziet hij in het licht van het Ecotoerisme.  De gemeente Midden-Groningen kan zich daar sterk voor maken. Het waren inspirerende woorden van de landschapsarchitect.

Na Geuze kwamen aan het woord:

*Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap

-wacht niet op de overheid, maar begin zelf!

-betrek de boeren erbij, het landschap is van ons allemaal!

-versterk de natuur, zodat Ecotoerisme een kans krijgt, zonder inmenging van projectontwikkelaars!

-benut de vele monumenten en buig de ellende van de aardbevingen om, zodat er iets goeds van gemaakt wordt!

*Rieks van de Waal - Staatsbosbeheer

Van het Leekstermeer, via Westerkwartier, Paterswoldse- en Zuidlaardermeer en ook het Schildmeer plus Blauwe stad gezamenlijk de Blauwe Laagveengordel, overal liggen kansen voor een prachtige versterking van het landschap, waaraan ook Staatbosbeheer wil meewerken.

*Alma den Hertog – LTO-Noord

Boeren zijn bezig met een optimale productie, waarmee onder meer bedoeld wordt dat de CO2 norm gehaald moet worden, de biodiversiteit terugkeert en dat er meer biologisch geteeld wordt. In een landschapsontwikkeling heb je elkaar nodig. De agrariërs kunnen een rol spelen in het energievraagstuk, bijvoorbeeld met kleine windmolens en zonnepanelen op de vele daken. Maar liever geen landbouwgrond gebruiken voor zonne-energie! De natuur en de agrariër zijn geen tegenhangers, maar ze vullen elkaar aan.

 

Tot slot vatte Jan Jakob Boersma (wethouder in Slochteren) de avond nog samen. ‘We hebben veel inspiratie opgedaan voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Er moet nog veel gebeuren, de ChristenUnie en GroenLinks willen het onderwerp ‘ruimteontwikkeling’ in samenwerking met andere partijen breder trekken en vorm geven.