De gemeente Midden-Groningen houdt 22 november 2017 gemeenteraadsverkiezingen. Dat duurt nog even, niet iedereen heeft zijn keuze al bepaald. Logisch. De diverse campagnes moeten helderheid verschaffen. Een extra hulpje is bij de uiteindelijke keuze wel handig, Kieskompas is zo’n hulpje en geeft aan de hand van stellingen een vergelijkend inzicht. Een maand voordat er gestemd kan worden, dus ongeveer half oktober, gaat Kieskompas online. Dan worden zo’n dertig stellingen getoond waaruit gekozen kan worden. Er ontstaat een beeld van de partijen die in de buurt komen van de eigen individuele inzichten. De stellingen die gebruikt worden, moeten nu nog worden bedacht. Aan alle deelnemende politieke partijen – dus ook aan GroenLinks – is gevraagd om onderwerpen aan te leveren, waarmee de Kieskompasbouwers vervolgens stellingen kunnen formuleren. GroenLinks wil zoveel mogelijk inwoners betrekken in het voortraject. Hoe?

GroenLinks wil iedere inwoner de kans geven mee te doen. Daarom wordt gevraagd ideeën, onderwerpen of issues aan te reiken, die geschikt zijn voor een stelling. Het onderwerp moet wel kort omschreven worden, dus alleen ‘fietsers’ is niet voldoende, maar wel ‘fietsers moeten op alle rotondes voorrang krijgen’, … of …  ‘bij winkelcentra moet een bewaakte fietsenstalling komen’, … of … ‘er moet een gemeentelijke fietswegenwacht komen’. Het voorbeeld is volstrekt willekeurig, er kunnen uiteraard vele soorten ideeën geopperd worden - specifiek voor de eigen omgeving, vanuit de vereniging of handelend over een bepaalde doelgroep – alles wat van belang kan zijn voor de politiek in de gemeente Midden-Groningen.  

De onderwerpen voor Kieskompas kunnen gemaild worden naar gerzuiderveen@hetnet.nl. Hij zal zorgen dat de onderwerpen gegroepeerd worden en vervolgens bij de makers van Kieskompas terecht komen. Kieskompas gaat aan de slag en bepaalt welke items geschikt zijn voor een stelling, zodat er ook wat te kiezen valt voor de inwoners. Ook andere politieke partijen leveren hun aandeel. Uiteindelijk geven de stellingen gezamenlijk een duidelijk onderscheidend beeld tussen de diverse politieke partijen.

De onderwerpen kunnen tot 1 juni aangeleverd worden bij Ger Zuiderveen.