Op de eerste dag van mei sprak de raad van Hoogezand-Sappemeer over de frictie die is ontstaan tussen bewoners van bungalowpark de Leine (het Smurfendorp) en het horeca bedrijf ‘de Rietzoom’, beide gelegen aan het Zuidlaardermeer. GroenLinks heeft het Zuidlaardermeer primair altijd beschouwd als natuurgebied met rust en ruimte, geschikt voor recreatie en toerisme. De bewoners van bungalowpark de Leine hebben destijds een gedoogbeschikking gekregen met overdracht. De Rietzoom heeft (vreemd genoeg) een vergunning verkregen voor een discotheek. Sommige huisjes in de Leine werden verhuurd, de meeste permanent bewoond, hetgeen wel zo rustig is voor de natuurlijke omgeving. Zo bestond de situatie dat bewoners, recreanten en ondernemers vreedzaam bij elkaar bivakkeerden. Maar met een nieuwe omgevingswet mag dat niet meer. De gemeenteraad moest kiezen. Of permanent wonen mag niet meer, of de ondernemers moeten hun activiteiten aanpassen aan de woonsituatie. Geluidshinder was hierbij de grote de boosdoener.

GroenLinks koos voor rust in de tent. Een disco past helemaal niet in een natuurgebied, er blijven voldoende activiteiten over voor een ondernemer om een boterham te verdienen, zonder de omgeving met een denderend muziekspektakel te belasten. Herzie de discovergunning, draai de volumeknop een stuk lager en de bewoners kunnen er permanent wonen. Simpel genoeg!

De bewoners van de Leine reikten allerlei oplossingen aan, onder meer om mee te betalen aan een geïsoleerd pand, zodat de discotheek zou voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Gesprekken hierover werden door de Rietzoom stelselmatig genegeerd Het college en een groot deel van de raad vonden dat de ondernemers alle ruimte moesten krijgen voor hun onderneming. Zo niet GroenLinks. De fractie voorzag grote problemen in juridische sfeer – immers een eenmaal gegeven gedoogbeschikking kun je niet zomaar afpakken, dikke claims (planschade) van de bewoners, totaal verziekte verhoudingen, steeds grotere wantoestanden omdat er steeds meer bungalows verhuurd zullen worden aan mensen die hier tijdelijk hun brood verdienen, en zo zijn nog wel meer redenen te noemen. Over juridische aspecten heeft GroenLinks zich stil gehouden. Immers, wij zijn geen jurist. De fractie ziet wel heel duidelijk dat de problematiek rondom permanent wonen met het collegevoorstel niet is opgelost. Onze suggestie om de coöperatie bungalowpark de Leine en de ondernemers om de tafel te zetten totdat er een oplossing binnen de wetgeving gevonden is, het liefst met behulp van een mediator, werd niet overgenomen. Om het natuurgebied enigszins tot zijn recht te laten komen is in onze ogen Het Groninger Landschap bij zo´n overleg ook een goede gesprekspartner. Het mocht niet zo zijn. De raad heeft een beslissing genomen die op den duur nog flink veel geld zal gaan kosten.