Wisselingen in de GroenLinks fractie. Tjerk van den Bos is 28 november geïnstalleerd als raadscommissielid. Hij vervangt Ger Zuiderveen, die de plaats van Mariët Bosman inneemt. Vanaf 27 februari neemt de fractie haar oorspronkelijke samenstelling weer aan.