De inwoners van Midden-Groningen krijgen zoveel als mogelijk inspraak en zeggenschap over de nieuwe gemeente. Dat is afgesproken in ‘het Kompas’. Iedereen herinnert zich nog wel de uitgebreide aanpak rondom de naamgeving, waar Midden-Groningen als geschiktste uit de bus kwam. GroenLinks heeft meerdere keren gevraagd om iets vergelijksbaars te doen met de nieuwe huisstijl, het  logo van de gemeente. De stuurgroep, waarin onder meer de burgemeesters en de projectleider zitting hebben, wil hier niets van weten. Ondanks aandringen van GroenLinks. Tijd om hier schriftelijke vragen over te stellen

 

Er is inmiddels een opdracht uitgegaan naar twee bedrijven die tot drie geschikte gemeentelijke logo’s moeten komen. Een selectiecommissie maakt dan de keuze welke de beste / mooiste is. Dit wordt dus niet overgelaten aan de inwoners. Dat is raar en gaat tegen de afspraken uit ‘het Kompas’ in. Deze gang van zaken is helemaal vreemd, als je bedenkt dat in het bijgaand persbericht van de gemeente staat te lezen: ‘Het kiezen van een nieuw logo is gevoelsmatig belangrijk, het schept verbinding.’ Echter, inwoners zijn nergens te bekennen. GroenLinks wil nu van het college weten: zijn jullie het met ons eens dat indien burgers betrokken zijn bij de keuze van hun ‘eigen’ logo, dit een belangrijke stap is om de gewenste verbinding te bereiken? Kan het college aangeven waarom burgers niet betrokken zijn bij de uiteindelijke keuze van een logo? Welke bezwaren kleven daaraan? Daarnaast wil GroenLinks ook van het college antwoord op de vraag wanneer de burgers dan wél betrokken worden bij de nieuwe gemeente. Deze schriftelijke vragen zijn gesteld op 14 februari, de colleges van Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer hebben 30 dagen de tijd om te antwoorden.