In KielWindeweer is een vreemde situatie rondom het dorpshuis ontstaan. De voetbalvereniging en de dorps vereniging liggen met elkaar in  de clinch over het gebruik. Het is inmiddels zo ver opgelopen dat een faillissement van de sprotclub aangevraagd door het gemeentebestuur (toen nog H-S)  door de rechter is verhinderd. De wethouder wist na de uitspraak niet meer hoe nu verder in dit langslepend conflict. Namens de fractie van GroenLinks heeft Albert Bosscher hierover enkele vragen gesteld.

Wellicht sterkt de uitspraak van de rechter de voetbalvereniging in het idee dat de club op de goede weg is en over het dorpshuis kan beslissen. Dat betekent geen dorpshuis voor de inwoners Kiel-Windeweer, wat er onder meer toe leidt dat verenigingen vergaderen bij een lokale ondernemer. Tegelijkertijd is in de bijgestelde dorpsvisie wel een belangrijke rol weggelegd voor het dorpshuis.

KielWindeweer is een actief en zelfredzaam dorp en het is jammer dat dit nu niet gefaciliteerd kan worden door een goed geoutilleerd dorpshuis.

GroenLinks Midden-Groningen stelde deze vragen aan het college:

1.         Kan het college een overzicht geven inzake de huidige situatie rondom het dorpshuis in KielWindeweer?

2.         Waarom heeft het college van Hoogezand-Sappemeer in de laatste paar dagen van 2017 een ver gaand besluit genomen, namelijk het aanvragen van een faillissement en waarom heeft het college destijds gemeend dat dit besluit niet kon worden uitgevoerd door het college van Midden-Groningen?

3.         De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven dat hij op dit moment ook geen oplossing meer weet. Wat doet het college op dit moment om het probleem naar tevredenheid op te lossen en is het niet beter dit heikele dossier over te dragen aan de dorpswethouder voor KielWindeweer, mevrouw Woortman?

Nu is het wachten op een antwoord.