GroenLinks Menterwolde had een aantal kritische vragen tijdens de raadsvergadering over de sportaccommodaties. Wij wilden niet al een besluit nemen over de sluiting van de Ruitershornhal in Muntendam, zolang er geen duidelijk plan ligt waar de sporten dan onder gebracht zouden worden. Daarnaast vroegen wij aan het college om alle mogelijke scenario’s voor de hal en de sporters te onderzoeken. Nu, drie maanden later is er een plan en we zullen eerlijk zijn, GroenLinks is zeker niet in de wolken met dit besluit.

Wij zullen beginnen met de positieve kanten aan dit plan. GroenLinks is verheugd met de visie van het college om voorzieningen te bundelen in Muntendam. Een sporthal gecombineerd met dorpshuis, met in de nabije toekomst een brede school er vlak bij. Daarmee heeft Muntendam een kloppend hart waar het dorp de komende tientallen jaren mee vooruit kan. Prachtig, wij hopen dat het college er werkt van maakt om de peuterspeelzaal en voorzieningen voor de jeugd op deze plek te bundelen. Er zijn echter ook punten waar GroenLinks op zijn zachtst gezegd bedenkingen bij heeft. Wij schrokken nogal van het bedrag (2.8 miljoen euro) dat met dit plan gemoeid is. Bij zulke bedragen ziet GroenLinks liever uitgewerkte alternatieven, waar de raad uit kan kiezen. Ter vergelijking, destijds bij de keuze over het nieuwe gemeentehuis, kon de gemeenteraad nog kiezen uit vier varianten. Wellicht zijn er ook alternatieven mogelijk in dit plan waar een bedrag van 2.8 miljoen euro aan hangt. We weten het niet. Heeft het college andere alternatieven onderzocht, zoals nieuwbouw van een sporthal? GroenLinks heeft begrepen dat tijdsdruk qua subsidies ook een rol gespeeld heeft. Klopt het dat de aanvraag voor subsidies vóór 1 april moest zijn ingediend? Indien dit het geval is, snappen wij dat we niet aan het college kunnen vragen dit plan in de wacht te zetten om alternatieven te kunnen uitwerken. Die tijd is er dan niet. GroenLinks heeft nog een punt van zorg en dat betreft de toekomst van de sportverenigingen. Wij kunnen nog begrijpen dat er van verenigingen concessies worden gevraagd om het Centrumplan Muntendam mogelijk te maken en wij snappen dat dit voor de verenigingen moeilijk kan zijn. Maar tegelijkertijd verwachten wij van het college dat het zelf ook concessies doet in de richting van de verenigingen. De sportverenigingen komen nu mogelijk in financiële problemen. Bovendien, de badminton en de volleybalclub, verenigingen die het hardst door dit plan worden geraakt, moeten meer uren of avonden kunnen krijgen als compensatie voor het verlies aan speelbanen. Kan het college aangeven of hiertoe bereidheid is en kan het college zo spoedig mogelijk met deze verenigingen om tafel gaan zitten om dit goed af te handelen. Op dit punt willen wij het college nog een ding meegeven. Als het college al met de verschillende verenigingen had gepraat over rooster technische zaken, dan was een heleboel onrust onder de sportverenigingen misschien te voorkomen geweest. Albert Bosscher Raadslid Menterwolde