Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december heeft de fractie enkele vragen gesteld aan het college. De jaarwisseling nadert en nu en dan is er al knalwerk te horen. Vuurwerk kan prachtig zijn, maar de zorg voor overlast groeit. Niet alleen in Midden-Groningen, maar overal in het land. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente is een artikel opgenomen betreffende de verkoop van consumentenvuurwerk, over verdere regulering is niets te vinden. Mag je de jaarwisseling vieren door overal te knallen? En is siervuurwerk altijd toegestaan? Een aantal bewoners heeft al aangegeven bang te zijn voor (knal-)vuurwerk, zeker als (huis-)dieren in het geding zijn. Zo hebben bijvoorbeeld omwonenden in het Dreverbos een A4tje opgehangen met een dringend verzoek geen vuurwerk af te steken in dat gebied. GroenLinks maakt zich zorgen over veiligheid en milieu en stelde enkele vragen die beantwoord werden door de burgemeester.

De feestdagen rondom oud en nieuw behoort voor iedereen – mens én dier – feestelijk en veilig te verlopen. De burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke, heeft daarom bij de rijksoverheid een landelijk verbod op knal- en siervuurwerk bepleit. Veel andere burgemeesters uit diverse gemeenten hebben haar hierin ondersteund. Op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen samen zijn – zorgcentra, winkelgebieden, scholen e.a. en waar veel dieren zijn – dierenasiel, kinderboerderij, hertenkamp, paardenmaneges, veestallen e.a. zou een vuurwerkvrije zone uitermate welkom zijn.

Vragen van GroenLinks:

Heeft de gemeente Midden-Groningen momenteel een eigen beleid omtrent het afsteken van vuurwerk?

Is het college voornemens voor de komende weken vuurwerkvrije zones in te stellen? Sluit de burgemeester zich aan bij de oproep van mevrouw Krikke om tot een landelijk vuurwerkverbod te komen? Is het college met ons eens dat een duidelijke boodschap van de gemeente Midden-Groningen in deze tijd onontkoombaar is?

Antwoorden van burgemeester Adriaan Hoogendoorn waren duidelijk (maar niet altijd even bevredigend): Midden-Groningen heeft geen eigen vuurwerkbeleid. Het is nu te kort dag om maatregelen als vuurwerkvrije zones te nemen. Naar aanleiding van deze jaarwisseling gaan we evalueren en een beleid maken, waar ook vuurwerkvrije zones aan de orde kunnen zijn. We gaan ook afspraken maken over vreugdevuren en dergelijke. Op dit moment zijn er wel afspraken gemaakt met politie en andere toezichthouders, volgend jaar komt er beleid. Daarbij zullen we ook de buurt- en dorpsverenigingen betrekken. Ik onderschrijf de oproep van mevrouw Krikke, zij wil een landelijk verbod op knal-en siervuurwerk.

Commentaar vanuit de (GroenLinks-)huiskamer: Niets ten nadele van de goede bedoelingen van burgemeester Hoogendoorn, hij is pas sinds deze zomer verantwoordelijk voor onze gemeente, maar een evaluatie is in de drie voormalige gemeentes natuurlijk al lang gemaakt. Alle gegevens van voorgaande jaren zijn bekend. In de nieuwe gemeente Midden-Groningen zal het echt niet veel anders zijn dan in de ‘oude’ gemeentes. Kortom: de evaluatie en de mogelijke maatregelen hadden NU al van kracht kunnen zijn.

GroenLinks had met haar vragen zelf ook eerder kunnen stellen, dat is waar. Nu moeten we een jaar wachten op de volgende jaarwisseling (was het maar zo ver). Straks zal GroenLinks wel navragen hoe het college mevrouw Krikke ondersteunt, en zal de fractie vinger aan de pols houden.