Voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017 zoekt GroenLinks Midden-Groningen mensen die zich maatschappelijke betrokken voelen en willen meepraten en meebeslissen over het beleid in de gemeente. Ben jij of ken je een geschikte kandidaat? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij de kandidatencommissie!

De leden van GroenLinks vinden het belangrijk dat de gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de plaatselijke bevolking. Daarom wil de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 een kandidatenlijst samenstellen, waarin de inwoners van de gemeente zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Vooral het aantal jongeren (30-) in de gemeentepolitiek moet wat GroenLinks betreft omhoog.

Dit alles neemt niet weg dat GroenLinks vooral geschikte kandidaten zoekt: mensen die het raadswerk interessant vinden, die er tijd voor vrij kunnen maken en die de GroenLinksvisie goed kunnen verwoorden.

Wil je wel op de kandidatenlijst van GroenLinks Midden-Groningen, maar heb je (nog) geen ambitie om in de gemeenteraad plaats te nemen? Je kan je dan ook kandidaat stellen voor een lijstduwerspostitie op onze kandidatenlijst.

Meer informatie over kandidaatstelling

Stel je hier kandidaat

Wil je meer weten over raadswerk? Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met de kandidatencommissie.