Op woensdagavond 28 september heeft een deel van de fractie de Omgevingsvisie-bijeenkomst in Siddeburen bijgewoond. Deze avond was de zesde in een reeks van acht bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden dorps- en wijkverenigingen gevraagd om, al dan niet vergezeld door inwoners van de dorpen, zich uit te spreken over hun kijk op de nieuwe Omgevingsvisie. Waar zijn de mensen trots op? Wat willen ze juist aanpakken? Er is over een viertal onderwerpen gediscussieerd in Siddeburen: bedrijvigheid en werkgelegenheid, wonen en gezondheid, energie en klimaat en het platteland.
De wensen en idealen van de inwoners zijn op papier gezet. Deze kunnen meegenomen worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie!

Om ook uw stem te laten horen kunt u de vragenlijst over de Omgevingsvisie van de gemeente Midden-Groningen invullen. Dit kan nog tot en met 10 oktober!