Als allrounder heb ik een schat aan ervaring opgedaan tijdens mijn jaren als fractievoorzitter in Hoogezand-Sappemeer. Ik stroomde door vanuit de PPR naar GroenLinks, waar ik zowel het Groene als het Linkse element omarmde. Sinds jaar en dag schrijf ik maandelijks het fractiebericht, in de veronderstelling daarmee mijn steentje bij te dragen aan een goede communicatie. In en buiten de raad kan ik ‘ingewikkelde zaken’ goed verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. Ik heb geleerd ‘verbindend’ te kunnen optreden, zowel tussen GroenLinksmensen, als tussen collega-raadsfracties.

In de raad ben ik op zoek naar een optimaal resultaat, samenwerken is daarbij vanzelfsprekend, zolang Groen en Links zichtbaar blijven.

In het dagelijks leven fiets ik heel wat af, ben ik docent Grip&Glans (sociaal domein), redacteur Wenakker en ben bezig met een boek over de jaren veertig/vijftig.

De komende vier jaar staat de gemeente voor de grote uitdaging de energie- en warmtetransitie te realiseren. Het is mijn overtuiging dat we veel meer moeten (en kunnen) doen om iedereen mee te krijgen in de ontwikkelingen. Met GroenLinks in het college komt dat doel dichterbij. Met een (steun- )fractie waarbinnen iedereen –hoe verschillend ook- tot zijn recht kan komen, gaan we een goede tijd tegemoet. Daarin vervul ik graag een verbindende rol.