In ontspannen sociale verhoudingen met een rechtvaardige inkomensverdeling heeft iedereen de kans om zich vrij te voelen. Werken, zorgen, leren en recreëren kan gecombineerd worden. Iedereen neemt deel aan de samenleving. Ons stelsel van sociale zekerheid moet mensen verzekeren van een (basis-)inkomen, en hen tegelijkertijd uitzicht bieden op een volwaardige plek op de arbeidsmarkt of een andere vorm van participatie. Armoede – en daarmee uitsluiting – moet bestreden worden met alle wettelijke middelen die er zijn.

Gratis kinderopvang

De gemeente heeft de regie over de noodzakelijke samenwerking tussen huisartsen, vroedvrouwen en consultatiebureaus. Het is belangrijk dat er met zwangere vrouwen gesproken wordt over kinderopvang voor minstens twee weken in de week. In de kinderopvang zal flink geïnvesteerd moeten worden. Kinderopvang vanaf de geboorte voor een ieder zal de samenleving in de toekomst veel kosten besparen. Ook nu zal het zich terugverdienen, omdat ouders de kans hebben om zichzelf te ontwikkelen, te werken of te leren.

Werken loont

De regels rondom bijstand worden soepel uitgevoerd. Voldoende inkomen is belangrijk voor mensen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De gemeente wijst haar inwoners actief op geldende regels en (subsidie)voorzieningen. Experimenten met vormen van een basisinkomen zullen we ondersteunen.

Dit zijn we van plan