Het roer moet om, van onzekerheid naar zekerheid, van worden afgedankt naar meedoen. GroenLinks omarmt het ideaal van een basisinkomen, dat is er een bodem waar niemand doorheen zakt. Heel veel regels die we nu kennen in ons sociaal stelsel komen te vervallen, wanneer het basisinkomen wordt ingevoerd. De coronacrisis maakt ook overduidelijk hoe kwetsbaar onze inkomens zijn. Heel veel zzp'ers, flexwerkers en ondernemers ondervinden acute problemen. Als ons inkomen zo kwetsbaar is dat de overheid direct moet bijspringen als er iets flink misgaat, dan is een vaste basis aan inkomen voor iedereen een uitkomst. Een basisinkomen heeft ook nog andere persoonlijke voordelen: gezondheid, minder stress, waardering en keuzevrijheid. Het Nibud berekende dat bijna elke inwoner er in koopkracht op vooruit gaat met een nieuw soort basisinkomen. Helaas kunnen we het basisinkomen niet op gemeentelijk niveau regelen. In ons verkiezingsprogramma zetten we wel alvast kleine stapjes.

Uiteindelijk wil GroenLinks financiële basiszekerheid voor iedereen. Onrust over inkomen en dus onrust over het betalen van huur, eten, zorgkosten en noodzakelijke uitgaven en kleine extra’s voor de kinderen, belemmert zelfstandigheid en ontwikkeling. Wij willen ook in onze gemeente experimenteren met vormen van basisinkomen.