De gemeente en de politiek ondersteunen de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners door hen het recht te geven zèlf oplossingen aan te dragen en uit te werken, zèlf hun eigen ondersteuning te laten kiezen en ze medezeggenschap te geven over dát deel van de publieke middelen, die worden bestemd voor de werkterreinen waarop zij als bewoners actief zijn.

Macht komt van boven, maar gezag komt van onderen. Het is belangrijk dat de nieuwe raadsleden en het nieuwe college voor open lijnen zorgen en bewoners van buurten en dorpen zoveel mogelijk faciliteren om hun stem te laten gelden. Het bestuur moet goed uitleggen waarom bepaalde besluiten zijn genomen, zoals ze zijn genomen. Voor inwoners is ‘de overheid’ vaak een onoverzichtelijk en onvoorspelbaar geheel geworden. De overheid luistert ook goed naar de inbreng van kinderen en jongeren. Zij kunnen prima zelf aangeven wat belangrijk voor hen is. ‘Een besluit over ons, gaat niet zonder ons’ is de insteek.

Dit zijn onze plannen: