De boer kan met veel moeite voldoende verdienen om van te leven en heeft vaak dikke schulden bij de bank. Alleen met de intensieve landbouw en veeteelt kan de gemiddelde boer overleven. Het landschap verandert in een uitgestrekte akker of in een saai grasland, vee een kippen worden in te kleine hokken gestopt. Veel mest en bestrijdingsmiddelen plegen een roofbouw op de bodem. Het besef groeit dat deze vorm van landbouw en bio-industrie een doodlopende weg is.

GroenLinks vindt dat natuurbeheer, landbouw en veeteelt met elkaar verbonden horen te zijn. De natuur profiteert van de landbouw en andersom. Het vee graast buiten, kippen worden niet langer opgestapeld, er is veel minder dierenleed. Een stabiele inkomenspositie voor boeren is daarbij een randvoorwaarde. Wij ondersteunen daarom de boeren die willen overstappen op een natuur- en diervriendelijk bedrijf. 

De intensieve veehouderij willen we nu écht tot een halt roepen. We zeggen dan ook geen nee tegen strengere maatregelen dan die van het Rijk. Om samen met de boeren tot een goed resultaat te komen, wil GroenLinks in gesprek gaan met boeren en hun organisaties. Gezien de gevoeligheid bij de landbouw willen we met een positieve grondhouding een gezamenlijke richting op gaan, maar wel met een belangrijke duurzame boodschap.

De gemeente werkt mee wanneer de boer naast het bedrijf andere voorzieningen wil organiseren, zoals een camping, theetuin, verkoop van eigen producten. In deze ontwikkeling naar duurzame boerderijen wil GroenLinks natuur- en landschapsorganisaties betrekken samen met de  landbouworganisatie LTO. 

Dit zijn we van plan: