Aardbevingen richten schade aan. Scheuren in muren, scheuren in mensen, scheuren in de samenleving. Veiligheid staat voorop. Een veilig woonklimaat, zowel sociaal als huisvesting. De psychische gevolgen van de onzekerheid, onveiligheid en wantrouwen door machteloosheid worden steeds meer zichtbaar. De sociale cohesie staat onder druk. Het is daarom belangrijk dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor maatschappelijke begeleiding van inwoners die gebukt gaan onder de voortdurende veiligheidsrisico's en/of ondersteuning nodig hebben bij schadeherstel of versterking. GroenLinks wil een aardbevingsfonds. Schade door mijnbouwactiviteiten wordt volledig vergoed. GroenLinks wil dat de gemeente nu echt werk gaat maken van 1 schadeloket voor alle mijnbouwschade. In lege gasvelden en zoutcavernes worden geen stoffen opgeslagen die op den duur een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid of ons leefmilieu. Er worden geen vergunningen meer verleend voor gas- en of zoutwinning.

Nu wordt er vanuit de verschillende overheden en de NAM onderhandeld en bemiddeld met de inwoners. GroenLinks wil dat andersom: De NCG, gemeente en provincie onderhandelen namens de inwoners met Den Haag en de NAM.