De inwoners hebben inspraak in het gemeentebeleid. Daarbij hoort een bestuursstijl waarin het gesprek met de samenleving wordt aangegaan, dienend leiderschap en een organisatie die ondersteunend is aan de inwoners. GroenLinks vindt dat de lokale overheid (bestuur en organisatie) moet kunnen loslaten en vertrouwen op de kracht in de samenleving.

De gemeente is geen (digitaal) loket zonder gezicht. Wij vinden dat het bestuur en de gemeente (raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren) bij uitstek het menselijke gezicht en het aanspreekpunt zijn voor al haar inwoners, organisaties en bedrijven.

Wij zien een solidaire samenleving als een vorm van beschaving, met solidariteit tussen kansrijk en kansarm, wie vandaag kansrijk is, kan morgen kansarm zijn.

De samenleving wordt verrijkt door verschillen op cultureel- en religieus gebied, in opleidingsniveau en gezinssamenstelling. Wanneer mensen vanwege leeftijd, kleur, levensovertuiging, handicap, geslacht, seksuele gerichtheid of politieke opvatting belemmerd worden om deel te nemen aan de samenleving, dan maakt GroenLinks zich hard om deze belemmering(en) weg te nemen.

Dit zijn onze plannen: