De intensieve veehouderij willen we nu écht tot een halt roepen. We zeggen dan ook geen nee tegen strengere maatregelen dan die van het Rijk. Om samen met de boeren tot een goed resultaat te komen, wil GroenLinks in gesprek gaan met boeren en hun organisaties. Gezien de gevoeligheid bij de landbouw willen we met een positieve grondhouding een gezamenlijke richting op gaan, maar wel met een belangrijke duurzame boodschap.

De gemeente werkt mee wanneer de boer naast het bedrijf andere voorzieningen wil organiseren, zoals een camping, theetuin, verkoop van eigen producten. In deze ontwikkeling naar duurzame boerderijen wil GroenLinks natuur- en landschapsorganisaties betrekken samen met de  landbouworganisatie LTO. 

In Midden-Groningen rijden veel landbouwvoertuigen rond. Soms rijden zij op publieke wegen, wat leidt tot overlast van de omwonenden. We willen landbouwvoertuigen daarom zoveel mogelijk buiten de bewoonde kernen houden. In situaties waarin het écht onvermijdelijk is dat landbouwvoertuigen door kernen rijden, kunnen uitzonderingen worden gemaakt.