Dit zijn we van plan:

  1. Volkstuinen bieden veel biodiversiteit, mensen beleven veel plezier aan hun volkstuin en meer en meer mensen eten graag eigen geteelde groenten en fruit. De gemeente zoekt met gebruikers actief ruimte om nieuwe volkstuincomplexen aan te leggen. Daarbij is er aandacht gezamenlijke tuinen (voor de hele buurt of dorp).
  2. We zien het liefst dat het aantal ‘voedselbossen’ wordt uitgebreid. 
  3. Leegstaande gebouwen die geen woonfunctie hebben, kunnen gebruikt worden voor ‘vertical farming’, een ruimtebesparende manier om genoeg voedsel te produceren. Er wordt net als in kassen ook in de hoogte gewerkt (vertical). Daarnaast is er bij vertical farming een mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie met zogenoemde ‘aquaponics’, waterbassins waar vissen in leven. Deze vissen zijn de mest-leveranciers voor de vertical farming installatie. Hiermee is minder aanvoer van nutriënten (mest-voedingsstoffen) nodig. Je kweekt vis en je kweekt tegelijkertijd groenten.