GroenLinks staat voor een eerlijke economie waaraan iedereen naar eigen mogelijkheden kan bijdragen. We zetten in op innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor groene technologieën, waar louter duurzame energie gebruikt wordt. Er ontstaat een schone, innovatieve economie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken waarmee de regionale economische structuur versterkt wordt. De toekomst is aan een circulaire economie (donuteconomie), waarin productie-en afval kringlopen gesloten zijn. Een economie die niet vervuilend is, maar waar ‘afval’ een grondstof is voor nieuwe productieprocessen (cradle-to-cradle).

Dit zijn onze plannen: