Energietransitie ziet GroenLinks niet als probleem, maar een oplossing voor een beter klimaat. GroenLinks grijpt de kansen die de energietransitie biedt met beide handen aan. We leiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe ‘groene banen’. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe de energietransitie hierin past. En we versterken de lokale democratie door inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van de transitie.

GroenLinks is zich er ook van bewust dat er op het gebied van de energietransitie snel gehandeld wordt, mede door veel technologische ontwikkelingen. Dit betekent dat de gemeenteraad te maken zal krijgen met plannen, voorstellen en afwegingen die nu nog n niet  te overzien zijn. GroenLinks zal daarbij kiezen voor die oplossingen voorop die de transitie verder helpen en zal zich actief keren tegen voorstellen die die transitie afremmen.

Dit zijn we van plan: