De afgelopen jaren hebben gemeenten taken in het sociaal domein overgenomen van rijk en provincie. Dat ging gepaard met rijks bezuinigingen, extra geld kwam er bijna niet. In de jeugdzorg ontstonden de grootste problemen. Om de begrotingen sluitend te krijgen, moest ook Midden-Groningen flinks bezuinigen op andere terreinen. Daarnaast heeft het rijk een opschalingskorting bedacht die alle gemeenten benadeelt, Midden-Groningen ondervindt daar grote hinder van. De reserves zijn inmiddels uitgeput. GroenLinks vindt het niet meer verantwoord verder te bezuinigen als het rijk de werkelijke kosten niet betaalt. Daartoe is het van belang dat de gemeente ook in staat is om zélf belastingen te mogen heffen. Dat is nu alleen beperkt tot de OZB en enkele kleinere belastingen.

De gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven en wordt opgezadeld met meer taken, terwijl er minder geld is. Alle genoemde plannen van GroenLinks zijn niet direct te verwezenlijken, we zullen moeten onderhandelen en hopen er samen met andere politieke partijen zo goed mogelijk uit te komen. GroenLinks wil voldoen aan de klimaatafspraken en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk gekort wordt op het sociaal domein.

Dit zijn onze plannen: