De landelijke overheid heeft terecht besloten om de gaswinning tot 0 terug te brengen. Dit betekent echter niet dat er geen problemen meer zullen zijn. Er zijn nog veel huizen die beoordeeld moeten worden op hun veiligheid en veel huizen moeten nog versterkt worden. Ook zullen we de komende tientallen jaren last houden van aardbevingen en bijbehorende schade. Wij zien de gemeente het liefst een voortrekkende rol hebben. Het is belangrijk dat we onze inwoners met aardbevingsschade zoveel mogelijk ondersteunen, zodat onze inwoners krijgen waar ze recht op hebben. Dit houdt in dat we mensen helpen met het invullen van formulieren tot het financieel helpen van mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. De gemeente moet meer mensen in dienst nemen om haar regierol bij schade en versterken meer naar zich toe te trekken. De extra kosten die dit met zich meebrengt, verhalen we op het Rijk. Op deze manier versnellen we het versterkingsproces en blijven mensen korter in spanning zitten. De versterkingsoperatie heeft immers al veel te lang geduurd!