Dieren zijn trouwe vrienden aan wie we veel zorg en geld besteden, andere dieren behandelen we als dingen die ons goedkoop vlees, zuivel en andere producten leveren, en weer andere dieren roeien we zelfs uit door ons consumptie gedrag. We willen dierenleed zoveel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door het ontmoedigen van de verkoop van producten waarvoor dieren hebben geleden. In Midden-Groningen bevorderen we waar we maar kunnen het welzijn van (huis-)dieren.

Dit zijn we van plan: