De gemeente is verantwoordelijkheid voor de bewaking van algemene mensenrechten en zorgt voor een passend beleid. Midden-Groningen draagt actief bij aan de bevordering van participatie, anti-discriminatie en inclusie van groepen in kwetsbare en achtergestelde posities. Discriminatie wordt stevig aangepakt. Iedere vier jaar kijken we hoe Midden-Groningen opkomt voor mensenrechten, met specifieke aandacht voor de rechten van bijvoorbeeld kinderen of mensen met een beperking.

Dit zijn onze plannen: