Sporten is voor iedereen!

Bij de positieve gezondheid is sport een belangrijk element. Iedere Midden-Groninger moet kunnen sporten op een bij hun passende manier. Daarvoor is het belangrijk dat we voldoende sportverenigingen in de gemeente houden. We willen geen verbaal- en fysiek geweld, seksisme, uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de sport. We gaan met name inzetten op het vergroten van sportdeelname van ouderen en jongeren uit economisch zwakkere wijken.

Sportverenigingen 

Sporten kan niet zonder sportverenigingen. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat de gemeente goede zorg draagt voor de sportverenigingen. Veel sportverenigingen hebben moeite met het onderhouden van hun faciliteiten. De gemeente moet hierbij financieel ondersteunen. Sport is immers goed voor ons allemaal! 

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Sportverenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers. We ondersteunen deze vrijwilligers waar mogelijk en waar nodig. Als sportverenigingen of -clubs (dreigen te) verdwijnen, zoekt de gemeente in de toekomst actief zoeken naar mogelijkheden voor herstart. Dit is vooral belangrijk bij kleine verenigingen, met een minder grote en krachtige organisatie en vaak gevestigd in sociaaleconomisch zwakke wijken.

Dit zijn we van plan: