Hoe vervelend het ook is, niet ieder kind heeft een fijne thuissituatie. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien. Waar dat nodig blijkt, wordt gezocht naar hulp in het gezin of met hulp van de omgeving. Een kleinere stap is een kinderopvang. Dit biedt zowel kind als ouder rust en ruimte tot ontwikkeling. GroenLinks ziet dat jeugdzorg gebiedsgericht en laagdrempelig wordt ingevuld.

Dit zijn we van plan: