Er wordt te vaak over jongeren gepraat, in plaats van met jongeren. Jongvolwassenen zijn prima in staat om mee te beslissen over hun toekomst. We nemen de stem van jongeren daarom serieus en geven gehoor aan de behoeften van jongeren. 
Bij de opening van het huis van Cultuur en Bestuur is een kinderraad geïnstalleerd. We vinden het belangrijk dat de uitkomsten hiervan in de raad worden besproken. Daarnaast gaan we experimenteren met jongerenraden die ook zélf besluiten mogen nemen. 
We willen dat de gemeente bij kwesties die jongeren aangaat, ook daadwerkelijk jongeren opzoekt voor hun mening. De communicatie van de gemeente wordt meer gericht op jongeren en we geven jongeren meer kansen om zich op politiek gebied te ontwikkelen.