Kansengelijkheid begint niet bij onderwijs, maar bij een goede (financiële) thuissituatie. Onderwijs is belangrijk, maar is niet zaligmakend. De thuissituatie en de directe dagelijkse omgeving spelen eveneens een grote rol wanneer we het hebben over kansengelijkheid. Misschien is de huiselijke omgeving (en de straat) nog belangrijker dan het onderwijs.

Dit zijn we van plan: