Algemeen welzijn voorop

GroenLinks stelt het welzijn van de burger voorop. Hoe je in je vel zit, wat zijn je ontwikkelingskansen, hoe ziet je omgeving eruit en natuurlijk nog veel meer. Centraal in het gezondheidsbeleid staat daarom het positieve gezondheidsmodel. Gezondheid valt samen met allerlei andere factoren, als je woning, omgeving en de vrienden die je hebt. Het positieve gezondheidsmodel plaatst de mensen in een breder perspectief.

Sociale ongelijkheid

In Midden-Groningen vinden we een grote sociale ongelijkheid. Sociale netwerken- en capaciteiten spelen een grote rol in de zelfredzaamheid en welzijn van mensen. We gaan sterk inzetten op het verkleinen van de sociale ongelijkheid door de positie van minderheden te versterken. Dit doen we door leefomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een sterke gemeenschap.

Jezelf kunnen zijn

We zeten ons in voor iedereen. Om écht welzijn te creëren, is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We zien teveel verschillen tussen mensen met een migratieachtergrond en zonder die achtergrond. Ook blijkt dat de LHBTI+ zorg in Midden-Groningen tekort schiet. Niet alleen bij minderheden scoren we slecht, ook mensen met geestelijke gezondheidsproblemen hebben het vaak moeilijk. Maatschappelijke acceptatie van mensen met een beperking is van groots belang.

Check wat we van plan zijn: