GroenLinks werkt aan een schoon milieu, waarin zoveel mogelijk ‘circulair’ is. Stoffen en producten worden opnieuw gebruikt, zodat er weinig of geen restafval overblijft. We maken ons sterk voor een economie die grondstoffen in de kringloop houdt. De gemeente zet in op hergebruik en geeft in haar eigen inkoopbeleid het goede voorbeeld. Maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen krijgen alle ruimte.

Dit zijn we van plan: