Afgelopen jaren zijn er al 3 lekkages geweest. De calamiteit in 2018 waarbij een lekkage in de bodem in Tripscompagnie 45 miljoen dieselolie de bodem in is gelekt, ziet GroenLinks als een ongekende milieuramp. Niemand weet waar de dieselolie gebleven is, maar zal in de toekomst langzaam naar boven komen drijven. De schade is niet te overzien.

GroenLinks pleit al jaren voor 1 schadeloket. Schade moet direct gemeld kunnen worden en vergoed worden. En waar de schade vandaan komt, gaswinning, zoutwinning, waterstanden etc zou niet de verantwoordelijk van onze inwoners moeten zijn. Bij schade door gaswinning geldt de omgekeerde bewijslast, bij schade door zoutwinning niet. GroenLinks wil dat omgekeerde bewijslast ook bij de zoutwinning gaat gelden. Er mogen geen vergunningen meer afgegeven worden. Hiervoor zal ook samenspraak met de gemeente Veendam worden gezocht.